KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

INFORMACJA

Spis

 

Narodowy Spis Powszechny

 

WAŻNA INFORMACJA


Od poniedziałku 12.04.2021r. do piątku 16.04.2021r. przedłużone zostało ograniczenie działania przedszkola.

Rozporządzenie z 08.04.2021 r.

 

INFORMACJA

Uwaga! Drodzy Rodzice!

 W związku z Rozporządzeniem Ministra i Nauki z 26.03.2021 r.  

Rozporządzenie Ministra i Nauki z 26.03.2021 r. od 29.03.2021 r. wszystkie grupy wiekowe obowiązuje nauka zdalna. Materiały do pracy zdalnej zamieszczane są w każdej grupie w zakładce ,,Tego się uczymy".


W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju zbieramy wnioski na pobyt dzieci w przedszkolu w dniach od 29.03.2021 do 09.04.2021.   

Zapisać można dzieci tylko na wniosek:
1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2. rodziców dzieci, którzy:
- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- wykonują działania ratownicze,
- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369),
- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67  i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.


Wnioski należy składać na adres e-mail p13skierniewice@wikom.pl lub osobiście.
W sytuacji niejasności lub wątpliwości będzie wymagane oświadczenie z zakładu pracy.

Przedszkole w tym czasie pracuje w godzinach 7.00 - 17.00.

Wniosek

Dziennik Ustaw

Statut Przedszkola nr 13

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. W drugim budynku znajduje się blok żywieniowy, w skład którego wchodzi kuchnia,magazyn i pomieszczenia pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są wyremontowane, a meble i pozostałe wyposażenie jest nowe, co zapewnia bezpieczny i higieniczny pobyt wychowanków w placówce.

Zadania do realizacji:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami oraz zainteresowaniami.
2. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Misja przedszkola:

Misją przedszkola jest wychowanie silnego, zdrowego i pewnego siebie małego człowieka, który potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a w sytuacjach trudnych potrafi szukać pomocy.

W tym roku kontynujemy program autorstwa Claire Selby ,, Dwujęzyczne dzieci’ Baby Beatles dla dzieci młodszych oraz ,,Tom i Keri" dla dzieci starszych.                                                


Program realizowany jest metodą, która wykorzystuje naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka języka angielskiego odbywa się każdego dnia poprzez naturalne przyswajanie go równolegle z językiem ojczystym dzięki bohaterom filmów animowanych, piosenkom i zabawom.

Każdego roku szkolnego funkcjonuje w placówce 5 grup wychowanków. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i woźna oddziałowa. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.Dodatkowo zatrudnia się inspektora bhp, pielęgniarkę, psychologa, logopedę, katechetkę, intendenta, magazyniera, pracownika gospodarczego, kucharkę i 5 pomocy kucharki.