Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu o naszym przedszkolu.

Zapraszamy do naszego przedszkola

 

Rekrutacja na rok szkolny  2024/2025 

Adres strony rekrutacyjnej do przedszkola  http://www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl

Korzystając z systemu informatycznego należy poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go:

  • wydrukować w jednym egzemplarzu,
  • zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
  • dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia,
  • podpisać,
  • dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja :

  • 24 miejsc dla dzieci z rocznika 2021
  • miejsce dla dziecka z rocznika 2020

Harmonogram rekrutacji:

19 luty - 01 marca 2024 r. do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
04 marca - 08 marca 2024 r. do godz. 13.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
08 marca 2024 r., godz. 15.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
14 marca 2024 r., godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie odwoławcze:
- wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
- sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
- wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
- rozpatrzenie przez dyrektora odwołania - 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9.2024 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 16.01.2024 r.

Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Skierniewicach w sprawie składania deklaracji kontynuacji edukacji w Przedszkolu Nr 13 w Skierniewicach na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci przyjętych do przedszkola.

Uchwała Nr XXXV/26/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/65/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2017 r.