KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DRODZY RODZICE!!!

PONIŻSZY LINK PRZEDSTAWIA LISTĘ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH ORAZ NIEPRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

WAŻNE!!!

Zgodnie z §11 b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.530) „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek” Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Skierniewicach podaje w linku pod tekstem listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Po otworzeniu listy, proszę zignorować informację ważna informacja wygenerowana przez system.

Rodzicu pomiń informację ważną na liście dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, nie musisz potwierdzać woli!!!!

 lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Skierniewic oraz pracowników przedszkoli bezpośrednia obsługa interesantów zostaje zawieszona do 27 marca 2020 roku. 
W związku z koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nastąpiła weryfikacja zasad przeprowadzenia naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. Celem ograniczania kontaktów osobistych wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniami, dostarczamy do przedszkola pierwszej preferencji wyłącznie w następujący sposób:

  •  - przesyłanie podpisanych, zeskanowanych lub sfotografowanych wniosków drogą mailową,
  •  - przesłanie ich na skrzynkę e-puap przedszkola.

Jeżeli rodzic / prawny opiekun nie może dostarczyć wniosku w powyższy sposób może umieścić wydrukowane wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniami w kopercie i wrzucić je do oznaczonego pojemnika znajdującego się przy wejściu głównym do budynku przedszkola.
Koperta ma na celu ochronę danych osobowych.

Postanowienie dotyczy obsługi we wszystkich budynkach publicznych przedszkoli. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu elektronicznego lub telefonicznego z placówkami. Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych przedszkoli
można znaleźć na stronie www.skierniewice.eu

http://www.skierniewice.eu/urzad-miata/edukacja-i-sprawy-spoleczne/placowki-publiczne/przedszkola/

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają ze strony dla kandydata:

http://www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl/

 Liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 13 dla poszczególnych roczników, na które będzie prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2020/ 2021 

23 miejsca dla dzieci urodzonych w 2017r.
7 miejsc dla dzieci urodzonych w 2016r.
1 miejsce dla dzieci urodzonych w 2015r.
1 miejsce dla dzieci urodzonych w 2014r.

 TERMINY REKRUTACJI

16-27 marca 2020r. do godz.17.00.- składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 marca-3 kwietnia 2020r. do godz. 13.00. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków.

3 kwietnia 2020r. do godz.15.00.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10-kwietnia 2020r. do godz. 10.00.-podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.

W linkach poniżej znajdują się zasady naboru, terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Zasady nabory do przedszkoli na 2020/ 2021r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie zasad rekrutacji.

Uchwała Nr XXXV/26/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017r.

Uchwała Nr XXXVIII/65/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2017r.