Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu - dzieci młodsze

6.30-8.30 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne;zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne z psychologiem,logopedą, pedagogiem, zajęcia umuzykalniające

8.30-9.00 śniadanie, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00-11.30 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z podstawą programową zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu,imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 obiad

12.00-14.00 odpoczynek poobiedni

14.00-14.30 podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30-17.00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu,zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu - dzieci starsze

6.30-8.30 schodzenie się dzieci,zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne
oraz kinezjologiczne;zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30-9.00 śniadanie, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00-11.30 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodne z podstawą programową, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu,imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe z psychologiem,logopedą, pedagogiem, zajęcia umuzykalniające

11.30-12.00 obiad

12.00-14.00 relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, plastyczno-techniczne,konstrukcyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,zabawy w ogródku przedszkolnym,zajęcia dodatkowe

14.00-14.30 podwieczorek czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30-17.00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu,zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci